Warunki zakupów

Warunki zwrotu zakupionych egzemplarzy

  1. Zamawiającemu będącemu konsumentem w świetle ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym zamówiony egzemplarz lub – w przypadku prenumeraty – pierwszy z numerów wydawniczych objętych prenumeratą został skutecznie dostarczony do Zamawiającego.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów, wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Kupującemu pierwszego zamówionego numeru pisma.
  4. Jeżeli Konsumentowi przed złożonym przez niego odstąpieniem od umowy wysłany został egzemplarz pisma, Konsument ma obowiązek zwrócić go WDL niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym wysyłki egzemplarza do siedziby WDL. Konsument składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty potwierdza zapoznanie z się z w/w postanowieniem Regulaminu w zakresie obowiązku pokrycia kosztów zwrotu przedmiotu umowy w razie wykonania przez niego ustawowego prawa odstąpienia.
  5. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego, przy czym WDL może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem wysłanego w ramach zamówienia egzemplarza lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się TUTAJ i wysłać na adres Wydawcy.
  7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości pisma będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania pisma.
  8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Warunki zwrotu zakupionych egzemplarzy (PDF)

Formularz „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość” (PDF)

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące najnowszych aktualności i numerów Notatnika Teatralnego, zostaw swój adres.

Twój e-mail został zapisany